Kwalifikacje pielęgniarek - pismo do ministra.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Praktyka zawodowa pielęgniarek - kwalifikacje zawodowe

Pan
Adam Niedzielski
Minister zdrowia 

Zwracam się z wnioskiem o przedstawienie wykazu stanowisk pracy pielęgniarek i położnych (nie dotyczy stanowisk kierowniczych), w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, na których zatrudnienie uwarunkowane jest posiadaniem tytułu:

  1. Magistra pielęgniarstwa lub położnictwa i jednocześnie specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa.
  2. Specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa.

​Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Zobacz także: Pielęgniarki - wykształcenie w nowej siatce płac. 

Redaktor Naczelny 

pielegniarki.info.pl 

Mariusz Mielcarek