Związek - chcemy takiego podziału pielęgniarek.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Podział pielęgniarek na 5 grup - propozycja związku

Związek pielęgniarek i położnych w przebiegu negocjacji płacowych, dotyczących wynagrodzeń zasadniczych w ochronie zdrowia przedstawił następującą propozycję w zakresie podziału pielęgniarek i położnych na grupy oraz przypisanych im współczynnikom pracy:

  1. Pielęgniarka, położna posiadająca wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim oraz posiadająca specjalizację,
  2. Pielęgniarka, położna posiadająca wyższe wykształcenie na poziomie licencjackim oraz posiadająca specjalizację,
  3. Pielęgniarka, położna posiadająca wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim bez specjalizacji,
  4. Pielęgniarka, położna posiadająca wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim bez specjalizacji, a także pielęgniarka, położna posiadająca co najmniej 5-letni staż pracy, 
  5. Pielęgniarka, położna nie posiadająca wyższego wykształcenia i nie posiadająca specjalizacji. 

Zachowano oryginalne brzmienie opisów w poszczególnych grupach - przypis redakcji Portalu 


POLECAMY!!!

Informator Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych w nowej siatce płac od 1 lipca 2021 roku.

Grupa 9 - część pierwsza, część druga.

Grupa 8 - część pierwsza, część druga.

Grupa 7 - część pierwsza, część druga.


Jakie związek przypisał powyższym grupom pielęgniarek i położnych współczynniki pracy?

  • Grupa 1 - współczynnik 1,50
  • Grupa 2 - współczynnik 1,45
  • Grupa 3 - współczynnik 1,40
  • Grupa 4 - współczynnik 1,35
  • Grupa 5 - współczynnik 1,3

Gdyby przyjąć powyższe założenia to najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej od 1 lipca 2021 roku nie mogłoby wynieść mniej niż:

Pielęgniarka, położna posiadająca wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim oraz posiadająca specjalizację - 7 751,20 zł.

Pielęgniarka, położna posiadająca wyższe wykształcenie na poziomie licencjackim oraz posiadająca specjalizację - 7 492,83 zł. 

Pielęgniarka, położna posiadająca wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim bez specjalizacji - 7 234,45 zł. 

Pielęgniarka, położna posiadająca wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim bez specjalizacji, a także pielęgniarka, położna posiadająca co najmniej 5-letni staż pracy - 6 976,08 zł. 

Pielęgniarka, położna nie posiadająca wyższego wykształcenia i nie posiadająca specjalizacji - 6 717,71 zł. 

Mariusz Mielcarek