Pielęgniarki - współczynniki pracy - propozycja ministra.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Siatka wynagrodzeń pielęgniarek - propozycja ministra zdrowia

W dniu 9 marca 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach negocjacji płacowych w zakresie wynagradzania pracowników ochrony zdrowia. Ministerstwo przedstawiło swoją propozycję w zakresie najniższych wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych. Przedstawiło także nowe nazewnictwo w kwestii grup, które cytujemy w oryginalnym brzmieniu. 

  • Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Współczynnik od lipca 2021 r. - 1,06 obecnie 1,05

  • Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister położnictwa

Współczynnik od lipca 2021 r. - 0,81 obecnie 0,73

  • Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Współczynnik od lipca 2021 r. - 0,73 obecnie 0,64

Jakie to będzie miało konkretne przełożenie na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych od 1 lipca 2021 roku przedstawiamy w Informatorze Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych 

Grupa 9 - część pierwsza, część druga.

Grupa 8 - część pierwsza, część druga.

Grupa 7 - część pierwsza, część druga.

Mariusz Mielcarek