Pielęgniarki - jest porozumienie płacowe z ministrem.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Porozumienie w sprawie płac w ochronie zdrowia

Strona społeczna zaakceptowała siatkę płac w podmiotach leczniczych, która będzie obowiązywała od 1 lipca 2021 roku. Zdanie odrębne złożyło Forum Związków Zawodowych. Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia poparł propozycję rozpoczęcia procedowania projektu ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych. Zespół zaakceptował przedłożoną w dniu 26 lutego 2021 roku przez ministra zdrowia siatkę płac.  Natomiast Zespół postuluje podjęcie pilnych prac nad współczynnikami pracy, które będą obowiązywać od przyszłego roku i latach następnych. 

Poniżej publikuję informację strony rządowej w przedmiotowej sprawie.

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia

17 marca 2021 roku odbyło się, w formie hybrydowej, posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia. W posiedzeniu wziął udział Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Posiedzenie było poświęcone kontynuacji dyskusji nad Systemowym kształtowaniem wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Zespół przyjął stanowisko, w którym popiera rozpoczęcie procedowania przedstawionej na posiedzeniu w dniu 26 lutego br. propozycji Ministerstwa Zdrowia zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych dotyczących roku 2021. źrodło: dialog.gov.pl

Mariusz Mielcarek 

Jakie skutki będzie miało dla pielęgniarek i położnych podpisanie powyższego porozumienia?

Fatalne!!!

Więcej czytaj  w informatorze Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych w nowej siatce płac od 1 lipca 2021 roku.

Grupa 9 - część pierwsza, część druga.

Grupa 8 - część pierwsza, część druga.

Grupa 7 - część pierwsza, część druga.