Liczba zaszczepionych pracowników ochrony zdrowia.

Warunki pracy pielęgniarek i położnych


Obecna sytuacja pracowników ochrony zdrowia

Komisja Zdrowia na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów wysłuchała „Informacji Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego na temat obecnej sytuacji pracowników wykonujących zawody niemedyczne, świadczących pracę w podmiotach leczniczych i mających styczność z osobami chorymi na COVID-19”.

Uzasadnienie wniosku o zwołanie posiedzenia przedstawiła poseł Monika Wielichowska (KO).
Wnioskodawców interesują powody pominięcia tzw. pracowników niemedycznych ochrony zdrowia przy przyznawaniu dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19, a także ewentualne plany Rady Ministrów lub Ministerstwa Zdrowia zmierzające do przyznania tego rodzaju środków finansowych pracownikom wykonującym zawody niemedyczne.

Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Maciej Miłkowski.
Ministerstwo Zdrowia od początku pandemii dbało o zapewnienie personelowi ochrony zdrowia środków ochrony indywidualnej. Wszyscy pracownicy zostali zakwalifikowani do programu szczepień i większość (ok. 800 tys. osób) została już zaszczepionych. Dzięki temu notuje się około dziesięciokrotny spadek zakażeń w trakcie obecnej trzeciej fali epidemii w porównaniu z drugą falą. W ramach Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia udało się podpisać protokół uzgodnień dotyczący nowej stawki najniższego wynagrodzenia w sektorze ochrony zdrowia. Ponadto bardzo wysoko wyceniono refundację tzw. świadczeń covidowych.

W dyskusji zwracano uwagę, iż charakter pracy oraz rodzaj czynności wykonywanych przez tego rodzaju grupę zawodową jest obarczony szczególnym ryzykiem zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2. Posłowie pytali m.in. o: możliwość przyznania pracownikom niemedycznym rekompensaty za okres niewypłacania im dodatku covidowego; wynegocjowane nowe stawki wynagrodzeń w ochronie zdrowia i pochodzenie środków na planowane od 1 lipca br. podwyżki; zbieranie przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego danych o liczbie zachorowań i zgonów w wyniku zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 w poszczególnych zawodach medycznych i niemedycznych; prowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia rejestru personelu pomocniczego, zwłaszcza zatrudnianego przez firmy outsourcingowe.

źródło: sejm.gov.pl

Czytaj więcej w działach: 

Nowa siatka płac

Dodatki dla pielęgniarek