Pielęgniarki - to realne zagrożenie dla naszych wynagrodzeń.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


Poseł o dodatku zembalowym dla pielęgniarek

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie gwarancji wypłacania tzw. dodatku zembalowego dla pielęgniarek i położonych po 30.06.2021 r.

Szanowny Panie Ministrze!

W 2015 roku pielęgniarki i położne na mocy porozumienia z Ministerstwem Zdrowia i NFZ wywalczyły należne im podwyżki. Zostały im one przyznane w formie dodatku do pensji, zwanego "dodatkiem zembalowym”. Aktualnie istnieje ogromne ryzyko, że dodatek zostanie utracony. Plany Ministerstwa Zdrowia zakładają, że podwyżki dla personelu medycznego mają wpływać do ogólnej puli środków wypłacanych szpitalom na świadczenia medyczne. Obecne zasady przyznawania dodatku mają obowiązywać tylko do 30 czerwca br. Po tym terminie istnieje realne zagrożenie, że pielęgniarki i położne zostaną pozbawione kwoty 1200 zł brutto miesięcznie. W momencie gdy pieniądze będą wpływać na konto jednostek ochrony zdrowia w ogólnej puli, istnieje uzasadniona obawa o ich wykorzystanie na inne cele, np. pokrycie bieżących zobowiązań szpitali.

W dobie pandemii COVID-19 personel medyczny w Polsce pracuje ponad siły fizyczne i psychiczne. Pielęgniarki i położne z ogromnym poświęceniem dbają codziennie o pacjentów, same narażając się na niebezpieczeństwo. Tym bardziej skandaliczne wydaje się potencjalne pozbawienie ich znacznej części poborów, w momencie gdy zapewnienie stabilnego i godnego poziomu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych jest absolutnym obowiązkiem władz naszego kraju.

Służba zdrowia od lat boryka się z rosnącymi problemami finansowymi. Sytuacja pandemiczna tylko pogłębia tę sytuację. Brakuje pieniędzy praktycznie na wszystko, od drogiego sprzętu po maseczki jednorazowe. Naiwnością byłoby sądzić, że niektórzy dyrektorzy szpitali nie skorzystają z nadarzającej się okazji, aby uratować budżety swoich jednostki kosztem dodatków dla pielęgniarek i położnych. Scenariusz, w którym obniża się wynagrodzenia, nie wypłaca się dodatku pielęgniarkom powracającym po urlopie macierzyńskim, L4, przenoszącym się do nowego miejsca pracy czy nowo zatrudnionym, jest bardzo realny. Panie Ministrze, te niegodne, niezrozumiałe i nieetyczne plany odbiją się negatywnie na kondycji kluczowej dla służby zdrowia grupy zawodowej.

Otrzymuję w ostatnich dniach dramatyczne apele od personelu medycznego m.in. z Bielska-Białej, Pszczyny, Cieszyna i Żywca. Pielęgniarki i położne obawiają się o przyszłość wynagrodzeń i los swoich rodzin. W związku z tym w ich imieniu proszę o pilną odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Pan Minister i rząd planujecie i od kiedy włączenie tzw. zembalowego w poczet ogólnego finansowania szpitali?

2. W jaki sposób Pan Minister, Ministerstwo Zdrowia i rząd zamierzacie zagwarantować obecnie pracującym, powracającym do pracy, zmieniającym pracę i szukającym dopiero pracy pielęgniarkom i położnym tzw. dodatek zembalowy?

3. Jakie systemowe rozwiązanie w finansowaniu dodatków dla pielęgniarek i położnych planują Państwo na kolejne lata?

Z wyrazami szacunku
Przemysław Koperski
Poseł na Sejm RP

Czytaj więcej w działach: 

Nowa siatka płac

Dodatki dla pielęgniarek