Podano wysokość jednorazowej rekompensaty COVID-19.

Dodatki za COVID-19.


Jednorazowe świadczenie za COVID-19

W dniu 29 kwietnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia poświęcone zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Oprócz kwestii nowej siatki płac poruszono sprawę jednorazowego świadczenia dla pracowników ochrony zdrowia, którzy wykonują swoją pracę w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Na ten temat wypowiadał się w sejmie minister zdrowia Adam Niedzielski. Więcej o tej sprawie czytaj w artykule pt. Minister o jednorazowej rekompensacie dla wszystkich. O tym zagadnieniu piszemy także na łamach kwietniowego wydnia Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Połoznych - pielegniarki.info.pl.

Natomiast na powyższym spotkaniu minister zdrowia poinformował o pracach nad rozwiązaniem przyznającym jednorazowe dodatkowe świadczenie pieniężne osobom innym niż wykonujące zawody medyczne. Wysokość dodatkowego świadczenia, wymiar i okres wykonywania pracy w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2, uprawniające do dodatkowego świadczenia, określone zostaną w poleceniu Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ. Jednorazowe świadczenie ma wynieść ma 5 tys. zł.

Należy zadać sobie pytanie: co z pielęgniarkami i położnymi, które nie mają wypłacanego dodatku COVID-19. Czy nowelizacja polecenia dla ministra zdrowia nie powinna objąć tych osób? Co w tej sprawie robią izby i związek pielęgniarek.

Czytaj więcej w działach:

Nowa siatka płac

       • Dodatki dla pielęgniarek