Pielęgniarki zaszeregowane z sekretarkami i rejestratorkami.

Nowa siatka płac w ochronie zdrowia.


Zaszeregowanie pielęgniarek w nowej siatce płac

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie wysokości wynagrodzeń lekarzy, pielęgniarek i położnych

Szanowny Panie Ministrze!

Nie bez powodu lekarzy i pielęgniarki nazywa się bohaterami - są na pierwszej linii walki z pandemią, narażają swoje zdrowie i życie, aby pomagać ludziom i często pracują ponad siły, po kilkanaście godzin bez przerwy. W związku z tym należy im się godziwe wynagrodzenie, odzwierciedlające ich wysiłek. Tak się jednak nie stanie. W przedstawionym przez rząd projekcie zmiany sposobu wyliczania pensji podwyżka dla lekarzy specjalistów wyniesie 19 złotych brutto. Zmienił się dla nich również współczynnik pracy z 1,6 przeciętnego wynagrodzenia na 1,31, co oznacza, że stosunek ich wynagrodzenia do średniej pensji zostanie znacząco obniżony.

Warto zwrócić również uwagę na wynagrodzenie pielęgniarek i położnych. Są to często osoby z wyższym wykształceniem, stale podnoszące swoje kwalifikacje. W nowym projekcie zaszeregowane są one w grupie z sekretarkami i rejestratorkami, a ich minimalne wynagrodzenie wynosi niecałe 3800 zł brutto. W obliczu spadającej liczby pielęgniarek i faktu, że połowa absolwentów kierunków pielęgniarskich i położniczych nie podejmuje pracy w zawodzie, jest to bardzo niskie wynagrodzenie.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Z jakiego powodu w trudnym czasie pandemii, gdy lekarze, pielęgniarki i położne mają wyjątkowo dużo pracy, proponuje się im symboliczne podwyżki rzędu kilkunastu złotych oraz obniża się im współczynnik pracy, co sprawia, że zarabiają oni mniej w stosunku do średniego wynagrodzenia?
2. Czy planowana jest zmiana projektu zmiany sposobu wyliczania pensji dla tych grup zawodowych, aby zagwarantować im godziwe wynagrodzenie?
3. Jak Pana resort odnosi się do postulatu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, aby dla lekarzy specjalistów współczynnik pracy wynosił 3, a dla lekarzy w trakcie specjalizacji 2?

Więcej informacji: Zembalowe dla pielęgniarek także po 1 lipca 2021 r.

Mirosława Nykiel, Joanna Frydrych

Posłowie na sejm RP

16 kwietnia 2021 roku

Czytaj więcej w działach:

Nowa siatka płac

       • Dodatki dla pielęgniarek