Głos władz pielęgniarskich.

Sytuacja polskich pielęgniarek


Władze pielęgniarskie o złamanych obietnicach

W dniu 12 maja 2021 r. przedstawiciele środowiska pielęgniarskiego wyrazili opinie o sytuacji w polskim pielęgniarstwie.
Życzenia Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych skierowane do wszystkich przedstawicieli zawodu, były wyrażeniem pragnień i żądań dotyczących zmiany sytuacji polskich pielęgniarek. Główną przyczyną obecnej sytuacji jest fakt niewypełnienia obietnic danych przez rząd w 2019 roku, gwarantujących poprawę warunków pracy w zawodzie, co miało zachęcić młode osoby do podjęcia nauki na kierunkach pielęgniarskich, a w przyszłości do zatrudnienia się w szpitalach.

Brak zrozumienia pielęgniarek ze strony Rządu

Próby porozumienia rządu z pielęgniarkami skończyły się w ubiegłym roku, kiedy przedstawicielki zawodu spotkały się z Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim, co jednak nie przyniosło zadowalających efektów. Krystyna Ptok podkreśla, że fatalny stan ochrony zdrowia w Polsce jest główną przyczyną wysokiej liczby zgonów spowodowanych chorobą COVID-19. W szpitalach dochodziło już do sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, kiedy na dużą liczbę pacjentów, była znikoma liczba pielęgniarek.

Pielęgniarki pominięte przy wzrostach wynagrodzeń od 1 lipca 2021 r.

Głos środowiska pielęgniarskiego ma na celu przeciwstawienie się działaniom Ministra Zdrowia w zakresie forsowania ustawy o najniższym wynagrodzeniu, w wyniku której przy podwyższaniu wynagrodzeń, pominięta zostałaby grupa zawodowa pielęgniarek.

Zbyt mało nowych pielęgniarek

W swoim wystąpieniu, Zofia Małas, prezes NIPiP podkreśliła liczne braki kadrowe, dochodzące obecnie w Polsce do 50%. Niepokojący jest również wysoki, średni wiek pracujących w zawodzie pielęgniarek i położnych.

Motywacja dla pielęgniarek

Jedyną szansą na odmłodzenie naszej grupy zawodowej jest poprawa warunków pracy i płacy. W obecnym sytuacji, walka w pandemią pozostaje z góry skazana na porażkę, gdyż podstawą działań Rządu w tej kwestii powinno być przede wszystkim danie ogromnej dawki motywacji dla nowych pielęgniarek, a także tych, pozostających w zawodzie mimo osiągniętego wieku emerytalnego. W przeciwnym razie, polskie społeczeństwo zostanie pozbawione podstawowych świadczeń z zakresu opieki medycznej.

Wiktoria Wrembel, pielegniarki.info.pl