Pielęgniarki - rząd zmienił siatkę płac.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarki z licencjatem w nowej siatce płac

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że rząd w dniu 19 maja 2021 roku, przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W komunikacie podano, że rząd chce zagwarantować najniższe wynagrodzenia wszystkim zawodom medycznym, w tym pielęgniarkom i położnym. Dzięki nowym rozwiązaniom, od 1 lipca 2021 r., czyli o pół roku wcześniej niż zakładano, żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z nowelizowanej ustawy.

Po posiedzeniu rządu minister zdrowia o godz. 16.30 poinformował na twitterze, że zgłosił na posiedzeniu rządu autopoprawkę "zwiększającą współczynnik dla pielęgniarek i położnych z licencjatem".

Trochę więcej informacji w tej sprawie podano w komunikacie PAP:

"Minister zdrowia Adam Niedzielski zgłosił autopoprawkę przewidującą przesunięcie grupy pielęgniarek z ukończonymi studiami licencjackimi do grupy płacowej z wynagrodzeniem na poziomie należnym dla pracowników ze studiami magisterskimi".

Kolejne informacje w powyższej sprawie wkrótce.

Czytaj więcej w działach:

Nowa siatka płac

       • Dodatki dla pielęgniarek

Mariusz Mielcarek, pielegniarki.info.pl