Nowy podział pielęgniarek na grupy już w sejmie.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.


Najnowszy podział pielęgniarek i położnych

W dniu wczorajszym na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych informowaliśmy, że minister zdrowia na posiedzeniu rządu zgłosił autopoprawkę do ustawy o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych, "zwiększającą współczynnik dla pielęgniarek i położnych z licencjatem".

W obecnym czasie zwrotem, który zrobił oszałamiającą karierę w przestrzeni publicznej to "sytuacja jest dynamiczna". Zwrot ten jest używany oczywiście w kontekście sytuacji pandemicznej. Bardzo często jest stosowany jako zabieg socjotechniczny, kiedy decydenci nie wiedzą co odpowiedzieć na zadawane pytanie lub w konkretnej kwestii. Zasłaniają się "dynamiczną sytuacją" ukrywając wstydliwy brak wiedzy i danych w poruszanych kwestiach. To tak samo jakby lekarz pacjentowi, na pytania w zakresie stanu zdrowia, odpowiadał: no wie pan, sytuacja jest dynamiczna.

W kontekście podziału pielęgniarek na grupy w nowej siatce płac, można zdecydowanie użyć zwrotu "sytuacja jest dynamiczna". Wynika to z faktu, że w przedmiotowej sprawie mamy kilku graczy. Minister zdrowia, związki zawodowe: Solidarność, OPZZ i FZZ. Dynamiczności sytuacji dodaje fakt, bardzo zróżnicowanych interesów płacowych poszczególnych grup zawodów medycznych ochrony zdrowia. Natomiast rola w tej sprawie związku pielęgniarek to osobna sprawa. Będę starał się ukazać pielęgniarkom i położnym działalność tego związku, który pretenduje od dłuższego czasu do określenia przymiotnikiem - prorządowy. Niestety obecnie jesteśmy świadkami sytuacji, która wynika z "bardzo bliskiej współpracy" związku i izby pielęgniarskiej z byłą wiceminister zdrowia panią Szczurek-Żelazko. O tym wkrótce na portalu. Nic w internetach nie ginie! Szczególnie postaram się przedstawić naszemu środowisku zawodowemu rolę pani Ptok z OZZPIP w zakresie podziału pielęgniarek na grupy oraz dodatku zembalowego.

Wracajmy do tematu najświeższego podziału pielęgniarek na grupy. Minister zdrowia ogłosi, kilka dni temu, że płace w ochronie zdrowia to temat uzgodniony i zamknięty. Uzgodniony z Solidarnością oraz OPZZ. Teraz, niespodziewanie, 19 maja 2021 na posiedzeniu rządu, składa autopoprawkę do siatki płac w zakresie podziału pielęgniarek, zwiększającą współczynnik dla pielęgniarek i położnych z licencjatem". Niestety ta poprawka niczego nie wnosi. Oprócz pogłębienia chaosu. To już nie chaos ale ARMAGEDON!

Następnie w ciągu kilkunastu godzin projekt ustawy z autopoprawką wpływa do sejmu. Już o godzinie 11.00 rozpoczyna się pierwsze czytanie ustawy w sejmowej komisji zdrowia wraz z komisją finansów publicznych. Posiedzenie komisji trwa do godziny 16.28. Efekt? Ustawa przechodzi bez poprawek i zostaje skierowana na posiedzenie plenarne sejmu w dniu 22 maja. 

Musicie przyznać, że sytuacja jest naprawdę dynamiczna... Posłowie projekt ustawy otrzymali na trzy godziny przed posiedzeniem przedmiotowych komisji.

Nowelizacja ustawy o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych stała się pretekstem do licznych wypowiedzi polityków w zakresie sytuacji płacowej i kadrowej pielęgniarek.

Wiele wypowiedzi o sytuacji pielęgniarek pochodzi od polityków, których partie były przy władzy i niestety nie poprawiły sytuacji polskich pielęgniarek. Teraz użalają się nad losem naszej grupy zawodowej. Wypowiedzi te dowodzą również, że niektórzy politycy oraz posłowie nie mają elementarnej wiedzy w zakresie konsekwencji podziału pielęgniarek i położnych na grupy. Nie mają świadomości, że podział ten, jest niesprawiedliwy, gdyż nie ma odzwierciedlenia w praktyce zawodowej pielęgniarek.

Poniżej przedstawiam podział pielęgniarek i położnych uwzględniający autopoprawkę ministra zdrowia. W tym kształcie ustawa została skierowana na plenarne posiedzenie sejmu w dniu 22 maja 2021 roku.

GRUPA 7: Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - 1,06

GRUPA 8: Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym licencjat albo magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym licencjat albo magister położnictwa - 0,81

GRUPA 9: Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - 0,73

Czytaj więcej w działach:

Nowa siatka płac

       • Dodatki dla pielęgniarek

Mariusz Mielcarek, pielegniarki.info.pl