Zobacz jakie uprawnienia ma pielęgniarka systemu /ratunkowa/ w zakresie wykonywania medycznych czynności ratunkowych, które może wykonać samodzielnie bez zlecenia lekarskiego oraz wykaz leków, które może podać pacjentowi doraźnie w nagłych wypadkach.

Pielęgniarka i położna jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Uprawnienia te są przyznane pod warunkiem odbycia np. kursu specjalistycznego, kwalifikacyjnego lub uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Ponadto pielęgniarka i położna uprawniona jest do podania pacjentowi doraźnie w nagłych przypadkach, bez zlecenia lekarskiego leków, których wykaz umieszczono w załączniku do rozporządzenia.  W paragrafie drugim powyższego rozporządzenia określono szczegółowo uprawnienia pielęgniarki systemu / ratunkowej/ - zakres medycznych czynności ratunkowych, które pielęgniarka systemu /ratunkowa/ może wykonać samodzielnie bez zlecenia lekarskiego oraz wykaz leków, które może podać pacjentowi w doraźnie w nagłych wypadkach. Zobacz wykaz leków, które może podać pacjentowi pielęgniarka sysyemu /ratunkowa/ doraźnie w nagłych wypadkach.

Zobacz także:

Informator Portalu Pielęgniarek i Położnych - Ratownictwo medyczne – nowa ustawa o państwowym ratownictwie medycznym. Miejsce i rola lekarza, pielęgniarki systemu i ratownika medycznego, ratownika oraz dyspozytora medycznego i lekarza koordynatora.

Akty prawne - obowiązujący stan prawny - Ratownictwo medyczne