Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości stawek kapitacyjnych dla pielęgniarki i położnej poz oraz pielęgniarki szkolnej.

Nie uwzględnienie naszych postulatów będziemy traktować jako dyskryminacje pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej.

Stanowisko
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 13 grudnia 2007 roku
w sprawie wartości stawek kapitacyjnych dla lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, które mają obowiązywać od 2008 roku


Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnioskuje do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2007 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w kwestii dotyczącej jednostki rozliczeniowej (stawki kapitacyjnej) przeznaczonej dla pielęgniarki, położnej poz, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania na świadczenia realizowane przez ww. świadczeniodawców i zobowiązania Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, aby zaproponowane stawki maksymalne obowiązywały od 1 stycznia 2008 roku (a nie od 1 lipca 2008 roku).
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych postuluje, aby stawki bazowe kawitacyjne określone w załączniku nr 1 „Wartości stawek kapitacyjnych, porad, ryczałtów i punktu w POZ” powinny wynosić od 1 stycznia 2008 roku:
- dla pielęgniarki poz. 20,28;
- położnej poz. 10,44;
- pielęgniarki szkolnej 37,44.
Pielęgniarki i położne inwestowały i nadal inwestują olbrzymie środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie indywidualnych praktyk, grupowych praktyk, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto realizując świadczenia zdrowotne ponoszą koszty związane z zapewnieniem świadczeniobiorcy wyrobów medycznych niezbędnych do realizacji indywidualnego planu opieki pacjenta.
W przypadku nie uwzględnienia stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dojdzie do pauperyzacji środowiska zawodowego, obniżenia jakości świadczeń zdrowotnych i stosowania dumpingu przez płatników - Wojewódzkie Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia i sprowadzenia pielęgniarek i położnych do roli podwykonawców zleceń. Nie uwzględnienie powyższego postulatu będziemy traktować jako dyskryminacje pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej.

              Prezes
Elżbieta Buczkowska


Zobacz także:

Aktualności - dział - NFZ - kontrakty 2007/2008

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej

Położna podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarka szkolna