Prezes NIPiP - Prawdą jest to, że sprawa czasu pracy nie dotyczy tylko lekarzy. Mam nadzieję, że wreszcie obędzie się debata o tym, jaki powinien być czas pracy pielęgniarek i położnych.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Elżbieta Buczkowska:
Dzisiejsza burzliwa dyskusja dotyczy czasu pracy lekarzy i dyżurów medycznych. Zgodzę się z tym, a nawet potwierdzę, że siedzimy na tej minie od lat. Wszyscy o tym wiedzieliśmy. A i tak mówimy o tym tuż przed godziną „0”, którą jest dzień 1 stycznia 2008 r.

Prawdą jest również to, że sprawa czasu pracy nie dotyczy tylko lekarzy. Mam nadzieję, że wreszcie obędzie się debata o tym, jaki powinien być czas pracy pielęgniarek i położnych. Nie tylko problem dyżurów lekarskich i klauzula opt-out są ważne w systemie. W związku z tym pytam, czy na kontraktach zmieni się czas pracy. Proszę zauważyć, że podejmując od kilku lat próby zapewnienia pacjentom bezpieczeństwo przy dramatycznie obniżającej się liczbie pielęgniarek, zaproponowano tylko kontrakty. W tym systemie pracują również pielęgniarki. Nikt się ich nie pyta, ile godzin pracują – 40, a może 200, czy 250. Jest to problem złożony, który dotyczy organizacji pracy w każdej placówce – i w systemie zamkniętym, i w systemie otwartym.

Niech państwo nie myślą – mam na myśli nowy rząd – że jeżeli dacie coś jednej grupie, to druga będzie cicho, bo nie weźmiemy odpowiedzialności za to, że pielęgniarki będą zmuszone do jednoosobowej obsady tylko dlatego, że będzie nas mało w systemie lub za chwilę będziemy się „opiekować” przez 24 godziny. My nie mówimy o dyżurze, tylko o pracy zmianowej pielęgniarek i położnych, które będą jedynym elementem bezpieczeństwa pacjentów. Jedna na całym piętrze, na 60-ciu pacjentów. A może zamkniemy drzwi, powiemy – pacjencie, noc jest do spania – i będziemy wychodzić. Mam więc nadzieję, że w tej debacie, oprócz finansów, o które upomina się w tej chwili jedna grupa zawodowa, znajdzie się sprawa organizacji i jasnych przepisów prawnych dla ustroju ochrony zdrowia w naszym kraju.

Posiedzenie sejmowej komisji zdrowia w dniu 29 listopada 2007 roku. 

źródło informacji: strona internetowa Sejmu

Zobacz także:

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE: Lekarski dyżur medyczny, a praca zmianowa pielęgniarek i położnych