W dniu dzisiejszym wszystkie pielęgniarki/pielęgniarze oraz ratownicy medyczni OIOM i bloku operacyjnego szpitala przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu wzięli urlopy na żądanie ....

 

Pielęgniarki/pielęgniarze oraz ratownicy medyczni zatrudnieni na oddziale Intensywnej Opieki Medycznej, w którego skład wchodzi oddział Intensywnej Opieki Medycznej oraz Oddział Opieki Pooperacyjnej, a także zatrudnieni na blokach operacyjnych wzięli na czas jednej doby urlopy na żądanie. Na oddziale pozostała pielęgniarka oddziałowa oraz ........ lekarze.

Inf wł.

Jaki jest Wasz pogląd na taką formę protestu?

Interpelacja poselska w w sprawie zagwarantowania pielęgniarkom i położnym minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Propozycja wysokości pensji pielęgniarek i położnych "do 2009 roku" (???) przedstawiona przez Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Zobacz także:

PROTEST 2008