W dniu 18 stycznia w Ministerstwie Zdrowia nadzwyczajne posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia.

MINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY

                                                                 Ewa Gwiazdowicz Warszawa 15 stycznia 2008 r.
 

 


18 stycznia 2008 r., o godz. 11.30, w gmachu Ministerstwa Zdrowia, w sali Kinowej odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia.
W pracach Trójstronnego Zespołu, stanowiącego ciało powołane do wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców w obszarze ochrony zdrowia – dla zachowania pokoju społecznego – uczestniczą przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracowników i pracodawców działających w ochronie zdrowia.

W spotkaniu udział wezmą Członkowie Zespołu będący przedstawicielami wskazanych w regulaminie Zespołu reprezentatywnych organizacji pracowników i pracodawców tj.:

Ze strony pracowników:
1)  Forum Związków Zawodowych; 
2)  NSZZ “Solidarność”; 
3)  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. 

Ze strony pracodawców:
1)  Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych; 
2)  Konfederację Pracodawców Polskich; 
3)  Związek Rzemiosła Polskiego; 
4)  Business Centre Club - Związek Pracodawców. 

Strona rządowa:
   Ministerstwo Zdrowia 
   Ministerstwo Finansów 
   Ministerstwo Gospodarki 
   Ministerstwo Skarbu Państwa 
   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
   Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Zaznaczyć należy, iż pani Dorota Gardias, reprezentująca w Zespole Trójstronnym Forum Związków Zawodowych, jest również przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, natomiast pani Urszula Michalska reprezentująca w Zespole Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, jest również przewodniczącą Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia.

Bieżące posiedzenie poświęcone będzie omówieniu aktualnej sytuacji w zakładach opieki zdrowotnej. W związku z tym zaproszeni zostali również dodatkowo przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz przedstawiciele organizacji pacjentów.


                                                       Ewa Gwiazdowicz
                                                         Rzecznik Prasowy
                                                       Ministra Zdrowia

Zobacz także:

PROTEST PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 2008