Dziś o 20.00 spotkanie Premiera z przewodniczącymi klubów parlamentarnych oraz Minister Zdrowia - temat "kwestie związane z poprawą sytuacji w służbie zdrowia".

 

Szczegóły ....

 

Komentarz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych w sprawie odbytego "Białego Szczytu"
"Biały Szczyt" nie przyniósł żadnych korzystnych rozwiązań dla naszej korporacji zawodowej. Należałem do tych optymistów, którzy mieli nadzieję na poważne potraktowanie przez rząd słusznych roszczeń płacowych grupy zawodowej zrzeszającej ponad dwieście tysięcy pracowników.
Jeszcze kilka tygodni temu minister zdrowia przed kamerami telewizyjnymi z dumą ogłaszała, że rząd znalazł miliardy złotych na zabezpieczenie roszczeń płacowych grupy zawodowej lekarzy.
Co z tego, że Premier stoi na stanowisku, że podwyżki dla pielęgniarek i położnych są uzasadnione, skoro usłyszeliśmy słowa o: ciepliwości, odpowiedzialności? Takich argumentów nie kierowano do lekarzy, którym przyznano podwyżki w tysiącach złotych. Te argumenty usłyszały pielęgniarki i położne, którym zaproponowano podwyżki np. 1% lub 100 zł brutto.
Po raz pierwszy w publicznej ochronie zdrowia znaczący wzrost płac objął tylko JEDNĄ GRUPĘ ZAWODOWĄ.
Determinacja jest tak znaczna, że obecnie całe zespoły pielęgniarek i położnych biorą urlopy na żądanie oraz zapowiadają składanie wypowiedzeń. Znamienny jest fakt, że te działania są oddolną inicjatywą poszczególnych grup pracowników i nie są inspirowane przez związki zawodowe. Takie działania będą nadal koontynuowane!
Wobec powyższego brak konstruktywnych propozycji dla naszego środowiska zawodowego ze strony rządu może spowodować, że sytuacja wymknie się z pod kontroli, a odpowiedzialność za skutki takiego stanu rzeczy spadnie na pracodawców oraz rząd.
                                                    
                                                     Redaktor Naczelny
                                                     Gazety i Portalu
                                                     Pielęgniarek i Położnych
                                                    
                                                     Mariusz Mielcarek