Pielęgniarki i położne z konińskiego szpitala rozpoczęły dwudziesto-cztero godzinny strajk.

 

Szczegóły ....