Pismo Prezesa NFZ w sprawie zgody Funduszu na odstępstwa od wymagań w zakresie wymagań lokalowych i sprzętowych, organizacji i dostępności świadczeń wykonywanych przez pielęgniarkę i położną poz. Termin dostosowania do przedmiotowych wymogów to 31 grudnia 2008 roku.

 

Szczegóły ....

Zobacz także:

NFZ - kontrakty 2008

Obowiązujące regulacje prawne: pielęgniarka poz, położna poz, pielęgniarka szkolna.