Kierownictwo MZ w dniu 3 marca omawiało projekt rozporządzenia w sprawie oznakowania jednostek systemu PRM oraz umundurowania zespołów. Zobacz zgłoszone uwagi i propozycje do tekstu projektu.

 

Szczegóły ....