Do przejścia z umów o pracę na umowy cywilno-prawne namawiają pielęgniarki dyrekcje szpitali w Toruniu.

 

Szczegóły ....