Zamiast pielęgniarek oddziałowych - pielęgniarki koordynatorki.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położonych - Osoby na kierownicze stanowiska muszą być powoływane na drodze konkursów.

 

Szef żywieckiego szpitala chce zlikwidować stanowiska pielęgniarek oddziałowych. Powód: nie ma żadnego wpływu na ich wybór. - Odpowiadam za ten szpital i chce decydować, kto tu kieruje oddziałami - tłumaczy dyrektor.

Zobacz także:

OBOWIĄZUJĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE - Postępowanie konkursowe na stanowisko pielęgniarki naczelnej, przełożonej pielęgniarek, pielęgniarki oddziałowej.

Pielęgniarstwo a wykształcenie pedagogiczne.