Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej

Jak kraj długi i szeroki władza przypomina sobie co roku o pielęgniarkach i położnych. Akademie, oddznaczenia oraz ordery. Po co? Jak codziennie sie lekceważy najliczniejszą grupę zawodową ochrony zdrowia.

 

26 kwietnia 2006 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Gręziak uczestniczyła w obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki połączonych z 15 rocznicą powstania Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Uroczystość odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

W uroczystości wzięły udział pielęgniarki i położne z całego kraju, a także Tomasz Zdrojewski Doradca Społeczny Prezydenta RP do spraw zdrowia, parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz władz Miasta Stołecznego Warszawy.
Wiceminister Anna Gręziak wręczyła pielęgniarkom i położnym odznaczenia resortowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Zapowiedziała również utworzenie 28 kwietnia br. Departamentu do spraw Pielęgniarek i Położnych w miejsce funkcjonującego dotychczas Biura, którego zadaniem będzie rozwiązywanie problemów dotyczących m.in. kształcenia pielęgniarek i położnych.

Ponadto w trakcie uroczystości przyznano następujące odznaczenia: „Zasłużeni dla Miasta Stołecznego Warszawy” – wręczała Aurelia Ostrowska, dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy, oraz „Zasłużeni dla samorządu pielęgniarek i położnych” – wręczała Elżbieta Buczkowska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

źródło informacji: Ministerstwo Zdrowia