MZ: stan negocjacji z UE w sprawie uznawania kwalifikacji absolwentów LM i szkół pomaturalnych.

MZ wyraża pogląd, że powinny zostać ustanowione prawa nabyte dla absolwentów liceów medycznych i zmienić zasadę przyznawania praw nabytych absolwentom szkół pomaturalnych.

MINISTERSTWO ZDROWIA
DEPARTAMENT
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Warszawa 23 lipca 2008 r.

 

W ramach kontynuacji negocjacji między Ministrem Zdrowia a Komisją Europejską w sprawie Dyrektywy 2005/36/WE, Departament Pielęgniarek i Położnych przygotował wyjaśnienia porządkujące informacje, przekazane w ubiegłych latach Komisji Europejskiej, dotyczące między innymi: instrukcji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej nr 10/76 z dnia 16 lipca 1976 r., programów liceów medycznych, prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, statusu i roli Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Średnich Kadr Medycznych oraz rocznego stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych.
Materiał ten, stanowiący odpowiedź na pytania i wątpliwości Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług KE (DG Markt), został przesłany do Dyrektora Generalnego Pana Jörgena Holmquista pismem Ministra Zdrowia w dniu 30.06.br. W piśmie tym Minister Zdrowia zwrócił uwagę na fakt, że zgromadzony materiał, zdaniem strony polskiej, pozwala ustanowić prawa nabyte dla absolwentów liceów medycznych i zmienić zasadę przyznawania praw nabytych absolwentom szkół pomaturalnych. Oczekujemy stanowiska Dyrektora Generalnego DG Markt w powyższej kwestii.
O wynikach prowadzonych rozmów będziemy informowali na bieżąco.

 

(-) Beata Cholewka
Dyrektor
Departamentu Pielęgniarek i Położnych

Zobacz także:

Aktualności według działów - Uznawanie kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych w krajach UE i Polsce