Zobacz zasięg terytorialny dystrybucji OGÓLNOPOLSKIEGO BEZPŁATNEGO DWUMIESIĘCZNIKA - Gazeta Pielęgniarki i Położnej w nakładzie 50.000 egzemplarzy.

 

Zobacz mapę . . .