POZ - Jakie są dotychczasowe rezurtaty rozmów w sprawie Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 105/DSOZ - gabinet zabiegowy, mieszany lub zadaniowy system finansowania, harmonogram pracy?

 

Zobacz notatki z dotychczasowych spotkań . . .

Źródło informacji: strona internetowa Naczelnej Izby PiP


Nie masz czasu codziennie zaglądać na Portal Pielęgniarek i Położnych?Cry

Mamy dla Ciebie praktyczne rozwiązanie! Smile


Zobacz także:

Pielęgniarka POZ - zapraszam do dyskusji o warunkach kontraktowania 2009. Ponad 86 komentarzy!

Z redakcyjnej poczty: List pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych do Prezesa Naczelnej Izby PiP. "Zaczyna się AGONIA".

Więcej informacji w aktualnosciach według działów - pielęgniarka poz

Interpelacje poselskie i senatorów według działów - pielęgniarka, położna poz