Informacja w sprawie rozmów w dniu 4 grudnia z NFZ i MZ w zakresie zapisów Zarządzenia Nr 105/DSOZ

Po pierwsze: do końca 2009 roku gabinety pielęgniarki i położnej poz mają zostać przystosowane do wymogów "gabinetów zabiegowych"

Po drugie: warunki dotyczące pielęgniarki i położnej poz obowiązywać będą do połowy 2009 roku

Po trzecie: wszystko wskazuje na to, że od połowy roku będzie obowiązywać system mieszany kapitacyjno - zadaniowy

Po czwarte: ze strony środowiska pielęgniarek i położnych nie uczestniczył w spotkaniu żaden prawnik!

Po piate: nie ma możliwość, aby w 2009 roku obowiązywało poprzednie zarządzenie Nr 69 gdyż . . . część pielęgniarek i położnych podpisała już kontrakty na 2009 rok według zasad określonych w zarządzeniu Nr 105

Inf. wł.

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

Pielęgniarka POZ - zapraszam do dyskusji o warunkach kontraktowania 2009. Ponad 86 komentarzy!

Z redakcyjnej poczty: List pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych do Prezesa Naczelnej Izby PiP. "Zaczyna się AGONIA".

Więcej informacji w aktualnosciach według działów - pielęgniarka poz

Interpelacje poselskie i senatorów według działów - pielęgniarka, położna poz