Resort pracy i polityki społecznej powoła specjalny zespół, który zajmie się znalezieniem indywidualnych rozwiązań dla DPS-ach w całym kraju.

 

Szczegóły . . .

Zobacz także:

12 grudnia 2008 roku - Poseł: Kto będzie odpowiadał za zgony pacjentów, z powodu braku odpowiedniej dostępności do świadczeń pielęgniarskich w DPS-ach?

29 listopada 2008 roku - Pielęgniarki w DPS-ej. MPiPS informuje, że "na terenie kraju trwa organizowanie kursów . . ."

  

Raport Gazety Pielęgniarki i Położnej 

Pielęgniarka w DPS z torbą pielęgniarki środowiskowej

  

Aktualności według działów - pielęgniarka DPS

Interpelacje poselskie i senatorów według działów - pielęgniarka DPS