Sprawa w Szpitalu w Drawsku Pomorskim: korespondencja z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim.

                                                                                  Szczecin,  14 października 2008 roku

Szanowny Panie Redaktorze

 

W związku z informacjami portalu www.pielgniarki.info.pl Mariola Cieśla - dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego w Szczecinie pismem z 9 października 2008 r. poprosiła dyrektora Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz Starostę Powiatu Drawskiego o pisemne ustosunkowanie się w terminie do 14 października 2008 r. do informacji przedstawionych przez Portal.

Jednocześnie na dziś (14 października) w szpitalu zaplanowana została kontrola, którą przeprowadzi Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Maria Smalec.

 

O odpowiedzi dyrektora szpitala i starosty oraz wynikach kontroli poinformujemy Państwa po ich otrzymaniu.

 

Z poważaniem

Agnieszka Muchla

Rzecznik Prasowy Wojewody

Biuro Prasowe Wojewody

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin


GP.I - 1-4/08                                                                         Poznań,  22 grudnia 2008 roku

Pani Agnieszka Muchla

Rzecznik Prasowy Wojewody

Biuro Prasowe Wojewody

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

w Szczecinie

Szanowna Pani,

Nawiązując do Pani maila z 14 października 2008 r., na podstawie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Z dnia
22 stycznia 2002 r.) § 1, § 13, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie protokołu kontroli oraz wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty w
Drawsku Pomorskim.

O przedmiotowej kontroli przeprowadzonej przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa poinformował Portal Pielęgniarki i Położnej rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia /pismo w załączeniu/.

Z poważaniem

Mariusz Mielcarek

Redaktor Naczelny
 
 

Zobacz także:

Więcej w sprawie . . .