Interpelacja do ministra zdrowia o ustalenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek i położnych.

   Trudna sytuacja finansowa, w jakiej znajduje się służba zdrowia, a szczególnie pielęgniarki i położne, skłania do intensywnego poszukiwania rozwiązań tego nabrzmiałego problemu.

   Apel z XIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 29 marca br. zawiera propozycję podjęcia działań legislacyjnych, które zmierzałyby do ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek i położnych.

   Zdaniem zainteresowanych tylko takie rozwiązanie jest satysfakcjonujące i odpowiadające m.in. zdobytym kwalifikacjom zawodowym oraz zakresowi odpowiedzialności pielęgniarek i położnych.

   W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytanie: Czy Ministerstwo rozważy propozycję Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych dotyczącą ustalenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej?

   Z poważaniem

   Poseł Wojciech Piotr Szarama