MZ w dniu dzisiejszym opublikowało na swojej stronie internetowej Obwieszczenie z dnia 11 grudnia 2008 roku. W sprawie wysokości dofinansowania do specjalizacji oraz liczby miejsc szkoleniowych w 2009 roku.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych.

 OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 11 grudnia 2008 r.
w sprawie limitów miejsc szkoleniowych
dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania
jednego miejsca szkoleniowego w roku 2009Na podstawie art. 10w ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:

1) limit miejsc szkoleniowych dofinansowanych dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających specjalizację w roku 2009 wynosi 1850;
2) kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynających się w roku 2009 wynosi nie więcej niż 4 337 zł.


MINISTER ZDROWIA

 

Zobacz także:

Aktualności według działów - dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych

Doskonalenia zawodowe - wykaz organizatorów

Specjalizacja