W Sejmie złożony jest obywatelski projekt ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych.

Projekt przewiduje umożliwienie pielęgniarkom i położnym przejścia na emeryturę po trzydziestu latach pracy oraz minimalne zasadnicze wynagrodzenie.

Projekt ustawy spotkał sie z krytyką Rady Ministrów.