Z redakcyjnej poczty: Chciałam zapytać, czy są jakiekolwiek uregulowania prawne dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podniesienia uposażena z tego tytułu?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

 

Ukończyłam studia uzyskując tytuł mgr pielęgniarstwa, ukończyłam także kurs kwalifikacyjny, uczestniczę w szkoleniach i konferencjach, dodatkowo jestem członkiem Zespołu do spraw żywienia. Napisałam do Dyrekcji Szpitala w którym pracuję pismo z prośbą o podniesienie uposażenia, ale otrzymałam odpowiedź, że Szpital nie ma pieniędzy.
Czy warto się szkolić i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe skoro nie ma to przełożenia na nasze pensje?
Z drugiej strony mamy obowiązek ich podnoszenia zapisany w Ustawie o naszym zawodzie i w Kodeksie Etyki Pielegniarek i Położnych.
Pozdrawiam serdecznie.

Dane teleadresowe autorki korespondencji do wiadomości redakcji Gazety i Portalu


 

Odpowiedź redakcji Portalu i Gazety

 

Zapraszam do lektury artykułu "Wynagrodzenia a kwalifikacje zawodowe" z nr 3 Bezpłatnej Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarki i Położnej.

Mariusz Mielcarek