Dofinansowane studia pomostowe 2009. Zobacz na których uczelniach studia pomostowe będą całkowiecie za darmo, a na których pielęgniarka będzie musiała dopłacić (nie więcej niż 350 zł za semestr). Przedmiotowe studia prowadzić będą 53 uczelnie - zobacz ich wykaz.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

Koszt jednego semestru na dofinansowanych studiach pomostowych rozpoczynających się w 2009 roku, określony przez daną uczelnię nie może być wyższy niż kwota 2 575 zł.

Natomiast wysokość współfinnsowania przez studenta jednego semestru nie może przekroczyć kwoty 350 zł.

W 2008 roku kwoty te wynosiły odpowiednio: 2 171 zł / 400 zł.

Ale osoby, które rozpoczęły dofinansowane studia pomostowe w 2008 roku (2936 pielęgniarek i położnych)  nie dopłacały ani jednej zł. 

Sytuacja ta może znowu się powtórzyć na niektórych uczelniach w 2009 roku.  

Jeżeli dana uczelnia w postępowaniu przetargowym na 2009 rok zaproponowała cenę za jeden semestr poniżej kwoty 2.225 zł to pielęgniarka w tej sytuacji nie zapłaci za czesne na studia ani jednej złotówki.

Natmiast jeżeli uczelnia określiła wysokość czesnego za semestr powyżej kwoty 2.225 zł to różnicę dopłaci dana pielęgniarka, ale nie większą niż 350 zł, bo uczelnie nie mogły określić wysokość czesnego powyżej kwoty 2.575 zł.

Dofinansowane studia pomostowe rozpoczynające sie w w 2009 roku będą prowadzić 53 uczelnie.

Zobacz na których uczelniach studia pomostowe będą całkowiecie za darmo, a na których pielęgniarka będzie musiała dopłacić (nie więcej niż 350 zł za semestr).

PAMIĘTAJ!!! O środki finansowe na dofinansowane studia pomostowe nie ubiega się konkretna pielęgniarka i położna lecz uczelnia!!!

 

Interesujesz się dofinansowanymi studiami?

Musisz przeczytać Raport Gazety Pielęgniarki i Położnej -

Mariusz Mielcarek