Pielęgniarstwo: Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po urazie czaszkowo - mózgowym.

Prace licencjackie i magisterskie na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.

Praca licencjacka:

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich We Wrocławiu Wydział Zdrowia Publicznego kierunek Pielęgniarstwo

Rok 2008

Dariusz Kupniewski - Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po urazie czaszkowo - mózgowym.

Napisana pod kierunkiem Dr n. med. Joanny Rosińczuk- Tonderys. Zakład Chorób Układu Nerwowego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

 

Zobacz inne prace . . .