W Polsce zmniejsza się liczba pielęgniarek i położnych. Sytuację pogarsza niekorzystna struktura demograficzna grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Ponad 60% z nich jest w wieku powyżej 40 lat, a 20 % przekroczyło 50 rok życia.

Na przestrzeni jednego roku (2004 do 2003) z systemu ochrony zdrowia ubyło netto ok. 3.800 pielęgniarek i położnych.Według prognozy niedobór pielęgniarek w systemie ochrony zdrowia w 2010 roku wyniesie ok. 61 tys.

W Polsce zarejestrowanych jest 271 tysięcy pielęgniarek i 32 tysiące położnych.
Liczba pielęgniarek i położnych w Polsce jest niższa niż przeciętna dla krajów Unii Europejskiej i wynosi 5,15 na 1000 mieszkańców. W Unii wskaźnik ten wynosi 7,95. Jak wynika z danych OECD, największa liczba pielęgniarek pracuje w Irlandii, Islandii
i Holandii (13 na 1.000 mieszkańców); najmniejsza zaś ich liczba w Grecji Korei, Meksyku gdzie wskaźnik ten wynosi mniej niż 4 pielęgniarki na 1.000 mieszkańców. Na przestrzeni jednego roku (2004 do 2003) z systemu ochrony zdrowia ubyło netto ok. 3.800 pielęgniarek i położnych. Według prognozy niedobór pielęgniarek w systemie ochrony zdrowia w 2010 roku wyniesie ok. 61.000. Sytuację pogarsza niekorzystna struktura demograficzna grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Ponad 60% z nich jest w wieku powyżej 40 lat, a 20 % przekroczyło 50 rok życia.

Dane na podstawie raportu rządu z maja 2006r.