MZ odpowiada w kwestii: czy po 3 kwietnia 2009 roku będzie można stosować termometry rtęciowe?

Pielęgniarstwo - praktyka zawodowa.

MINISTERSTWO ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski

Warszawa, 31 marca 2009 r .Komunikat w sprawie termometrów rtęciowych


W związku z pojawiającymi się informacjami, iż po dniu 3 kwietnia 2009 roku będzie obowiązywał zakaz używania termometrów lekarskich zawierających rtęć, informuję iż wyroby medyczne, którymi są termometry lekarskie rtęciowe mogą pozostać w obrocie czyli także w obiegu handlowym w aptekach, sklepach zaopatrzenia medycznego, hurtowniach itp. jak również mogą pozostać w używaniu np. w szpitalu, pod warunkiem iż zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 3 kwietnia 2009 roku zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.). Natomiast po dniu 3 kwietnia 2009 roku nie można wprowadzać do obrotu termometrów lekarskich zawierających rtęć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 190, poz. 1163). 
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski