Czy skierowanie pielęgniarki lub położnej do wykonywania pracy na innym niż dotychczas oddziale szpitala wymaga wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy?

Pielęgniarstwo - orzecznictwo zawodowe.

 

Tą sprawą zajmował się Sąd Najwyższy. Wydał wyrok.

Przedstawiamy fragment uzasadnienia wyroku z dnia 7 września 2005 r. - II PK 292/04.

"Oświadczenie: "w związku z potrzebami Szpitala ustala się, iż z dniem 1 sierpnia 2003 r. przesuwa się panią do pracy na oddziale". Stanowi ono wyraźne polecenie służbowe, które nie zmienia dotychczasowych warunków pracy. (...) Wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy na podstawie art. 42 § 1 k.p. z propozycją nowych warunków na podstawie art. 42 § 2 k.p. oznacza, że pracownik po przyjęciu propozycji będzie wykonywał inną pracę niż określona dotychczas w umowie o pracę. Bez wypowiedzenia warunków pracy pracownikowi można powierzyć wykonywanie innej pracy tylko czasowo i to pracy zgodnej z jego kwalifikacjami (art. 42 § 4 k.p.). W przypadku powódki nie można mówić o propozycji innej pracy, skoro nadal miała ona wykonywać obowiązki pielęgniarki. Wskazanie przez pracodawcę zakresu pełnienia tych obowiązków jest poleceniem służbowym, a zmiana dotychczasowego zakresu czynności nie jest równoznaczna z wypowiedzeniem warunków pracy. W związku z tym polecenie wykonywania przez pielęgniarkę pracy na innym niż dotychczas oddziale szpitala nie jest wypowiedzeniem zmieniającym warunki pracy."

Inf. wł.


 

 

Na Portalu Pielęgniarek i Położnych zostanie uruchomiony nowy dział - ORZECZNICTWO - w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Pozdrawiam wszystkich użytkowników Portalu

Mariusz Mielcarek

 

Nie chcesz przegapić ważnych informacji na Portalu. Będzimy przesyłąć je Tobie e-mailem. Zobacz więcej . . .

 

Zobacz także:

Wojewoda zakwestionował zmianę w statucie szpitala, ktora polegała na zastąpieniu stanowiska "naczelnej pielęgniarki" stanowiskiem "koordynatora ds. pielęgniarstwa". Sprawa oparła się o NSA.