Porozumienie Zielonogórskie na spotkaniu w MZ po raz kolejny wskazuje na "problem z dostępnością do świadczeń pielęgniarki poz w gabinecie pielęgniarki poz. (brak gabinetów), przede wszystkim w Wielkopolsce".

Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne.

 

Komunikaty ze spotkania w NFZ w Warszawie.

W dniu 24 kwietnia 2009 r. w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Fragmenty

W trakcie spotkania omówiono i uzgodniono:

2. Wskazano konieczność prac i omówiono kierunki w opracowywaniu zasad udzielania świadczeń przez pielęgniarki poz od lipca 2009, z uwzględnieniem ustawowych zapisów cechujących podstawowa opiekę zdrowotną . Dalsze ustalenia w sprawie zasad kontraktowania świadczeń pielęgniarki poz od 1.07.2009 r. nastąpi po spotkaniu w przedmiotowej sprawie, zaplanowany na dzień 29.04.2009 r.
3. Ponownie problem z dostępnością do świadczeń pielęgniarki poz w gabinecie pielęgniarki poz.(brak gabinetów), przede wszystkim w Wielkopolsce. Prezes skierował do Dyrektora Wielkopolskiego OW NFZ pismo z prośba o wyjaśnienie zgłoszonych przez PZ, nieprawidłowości w realizacji umów na świadczenia pielęgniarki poz (brak gabinetów pielęgniarki poz i wykonywania w nich świadczeń).

źródło informacji: strona internetowa PZ