MZ opublikowało projekt ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. Projekt przewiduje likwidację 29 okręgowych izb. Będzie ich teraz 16 i będą mogły tworzyć delegatury. Tę samą funkcję w samorządzie można będzie pełnić tylko przez dwie kolejne kadencje. 42 KOMENTARZE.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

PROJEKT ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. 

 

Termin zgłaszania uwag upływa
10 czerwca 2009 roku

 

Uwagi można przesyłać na adres
[email protected]

 

Zagadnieniem nowelizacji powyższej ustawy będziemy na Portalu Pielęgniarek i Położnych zajmować sie bardzo szczegółowo. Należy spodziewać się bardzo ostrej reakcji izb pip w zakresie zaproponowanych przez ministerstwo kierunków zmian w ustawie. Spodziewam się znacznego wzrostu aktywności działaczy samorządowych w przedmiotowym zakresie. Szkoda, że motywacją tych protestów będą osobiste interesy poszczególnych osób, a nie interes naszej grupy zawodowej. Już słyszę okrzyki: SAMORZĄD LUB ŚMIERĆ!

Deklaruję zachować maximum obiektywizmu i przedstawiać na Portalu wszystkie stanowiska w powyższym zagadnieniu.  

Mariusz Mielcarek