Izba pip w Krakowie ogłosiła nabór na specjalizację oraz wykaz literatury wymganej na egzaminie wstępnym. Wykaz wzbudza wątpliwości a w niektórych elementach jest kuriozalny!

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych.

Izba pip w Krakowie ogłosiła nabór na specjalizacje. W ramach przedmiotowej informacji podano również literaturę do egzaminu wstępnego. Poniżej przedstawiam fragment ogłoszenia.

 


Literatura do egzaminu wstępnego do specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego:

1.„Onkologia” Podręcznik dla pielęgniarek pod redakcją Arkadiusza Jezierskiego
2.Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 05.07.1996 r. z późn. zmianami
3.Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 19.04.1991 r. z późn. zmianami
4.Kodeks Etyki

Literatura do egzaminu wstępnego do specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego:

1.„Podstawy pielęgniarstwa Tom I. Założenia teoretyczne”. Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Ślusarskiej, Danuty Zarzyckiej i Kazimiery Zahradniczek
2.„Podstawy pielęgniarstwa Tom II. Wybrane działania pielęgniarskie”. Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Ślusarskiej, Danuty Zarzyckiej i Kazimiery Zahradniczek
3.Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 05.07.1996 r. z późn. zmianami
4.Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 19.04.1991 r. z późn. Zmianami
5.Kodeks Etyki

Literatura do egzaminu wstępnego do specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego:

1.Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 grudnia 2000 r.
2.Karta Praw Pacjenta. Podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz.483)
3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923).
4.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922).
5.Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996r. (Dz. U. Nr 57, poz. 602 z późniejszymi zmianami).
6.Wytyczne 2005 krążeniowo- oddechowe – aktualnie obowiązujące Kraków lub Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo- oddechowa podręcznik dla studentów pod red. J. Andresa
7.Podręcznik kardiologii Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy. Pod redakcja Mariusza Gąsiora, Michała Hawranka, Lecha Polońskiego. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008. (Kupić można księgarnia medyczna - ul. Kopernika 7)

Informacja ze strony internetowej izby pip w Krakowie.


 

Komentarz redakcyjny Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych

Wykaz literatury do egzaminu wstępnego budzi  co najmniej zdziwienie. Zrozumiałe jest zamieszczanie w wykazie literatury fachowej np. onkologia, podstawy pielęgniarstwa. Natomiast wątpliwości budzi zamieszczenie w wykazie literatury, podkreślam "literatury": ustaw, rozporządzeń, kodeksów. Co ma do postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego np. znajomość ustawy o szamorządzie pielęgniarek i położnych?  Co ma do postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego znajomość np. rozporządzeń:  w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (to już jest kurozalne)?  Poza tym od pielęgniarki uczestniczącej w postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego organizator wymaga znajomości ustawy o samorządzie zawodowym natomiast w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego już nie. Tak samo w przypadku rozporządzeń w jednej specjalizacji jest wymagana ich znajomość w dwóch pozostałych nie. 

Moim zdaniem powyższe zagadnienie to przykład przerostu formy nad treścią oraz tzw. "radosnej twórczości". 

Zapraszam do dyskusji.

Mariusz Mielcarek 

 

Nie masz czasu codziennie zaglądać na Portal Pielęgniarek i PołożnychCry?

Mamy dla Ciebie praktyczne rozwiązanieSmile!

Zamów teraz wysyłkę najpopularniejszych artykułów na Portalu. Redakcja Portalu będzie Tobie przesyłać środowe oraz sobotnio-niedzielne wydanie Serwisu Informacyjnego na Twoją skrzynkę pocztową.

 

 Teraz tutaj Zamów

 

Zobacz także:

Zobacz kurs medyczny z humorem i informację, że MZ ogłosiło wyniki przetargu na dofinansowane specjalizacje. Rozdysponowano 1325 miejsc z 1800 na ten rok. Zobacz w jakim województwie i jakie specjalizacje będą dofinansowane.