Likwidacja 29 izb okręgowych przyniosłaby naszej grupie zawodowej rocznie oszczędności rzędu 10 MILONÓW ZŁOTYCH, tylko w zakresie wynagrodzeń przewodniczącej, sekretarza, skarbnika. 48 KOMENTARZY.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

 

Obecnie wynagrodzenie przewodniczącej okręgowej izby pip wynosi 300% średniej krajowej. Koszt miesięczny wynagrodzenia przewodniczacej izby  (wraz składką zdrowotną, zus, podatkami) to prawie 12 tys. złotych. Roczne wynagrodzenie przewodniczącej wraz trzynastą pensją to orjentacyjny koszt w wysokości 150 tysięcy złotych (wraz składką zdrowotną, zus, podatkami). 

Wynagrodzenie 29 przewodniczących izb, które według projektu nowej ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych powinny być zlikwidowane to szacunkowy koszt około 5,5 mln. złotych rocznie!

Doliczając wynagrodzenie jeszcze wiceprzewodniczącej, sekretarza, skarbnika można zakładać, że likwidacja 29 izb okręgowych przyniosałby naszej grupie zawodowej oszczędności około 10 MILONÓW złotych.

W miejsce zlikwidowanych izb funcjonowałby delegatury. Pracownicy zachowaliby miejsca pracy. Nie byłoby funkcji przewodniczącej, sekretarza, skarbnika.

10 milonów złotych! 

Warto się zastanowić . . .

Zapraszam do umieszczania komentarzy

Mariusz Mielcarek