Kilka refleksji o zainicjowaniu dyskusji przez redakcję Portalu Pielęgniarek i Położnych w sprawie liczby okręgowych izb w kontekście projektu nowej ustawy o samorządzie zawodowym.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

 

Po pierwsze: projekt nowej ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych przewiduje pozostawienie 16 okręgowych izb, których obszar działania pokrywać się będzie z danym województwem. Obecnie funkcjonuje 45 okręgowych izb. Wobec powyższego 29 dotyczczasowych  okręgowych izb zostałoby przejętych przez "duże izby wojewódzkie". Co w miejsce zlikwidowanych izb okręgowych? Ustawa dopuszcza, na tworzenie przez izby okręgowe DELEGATUR. Te delegatury to byłyby dzisiejsze "małe izby" - budynki, sprzęt oraz pracownicy. Dla poszczególnej pielęgniarki i położnej zmiana byłaby następująca: na budynku okręgowej izby w Kaliszu zamiast tablicy "Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w kaliszu" widniałaby tablica "Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu. Delegatura w Kaliszu".

Po drugie: Jest to zapisane w projekcie ustawy. Ustawy, która została zaopiniowana przez Rządowe Centrum Legislacji i skierowana następnie przez ministerstwo zdrowia do konsultacji społecznych w dniu 11 maja 2009 roku. Ostry sprzeciw władz samorządu wyrażony w pismie z dnia 19 maja 2009 roku poskutkował natychmiastową reakcją ministerstwa zdrowia, które poinformowało w dniu 20 maja, że "Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia podjęło decyzję, o pozostawieniu dotychczasowego obszaru funkcjonowania okręgowych izb". Pan wiceminister informuje również, że "stosowne zmiany w projektowanej ustawie zostaną dokonane po upływie terminu przewidzianego do konsultacji społecznych". Szczegóły na blogu infopielęgniarki.pl Takiej formie konsultacji społecznych stanowczo się sprzeciwiam, gdyż w tej sytuacji ministerstwo zdrowia ponad prawo każdego obywatela do zgłaszania uwag do projektu ustawy postawiło argumenty władz samorządu zawodowego. Na takie działanie MZ złożyłem w dniu 26 maja br. skargę do pana ministra Michała Boni członka Rady Ministrów. Potwierdzenie wpływu skargi uzyskałem w dniu 29 maja br.

Po trzecie: Problem jest. Na pytanie "Czy jesteś za likwidacją 29 małych izb i pozostawieniu 16 dużych izb okręgowych?" postawione na blogu infopielęgniarki.pl dotychczas 80% ankietowanych odpowiedziało, że TAK.  Czyżby po raz kolejny zdanie władz samorządu rozmijało się z oczkiwaniami poszczególnych członków naszej korporacji? Oddaj swój głos . . .

Po czwarte: Portal Pielęgniarek i Położnych jest miejscem wymiany poglądów. Tych za jak i przeciw różnym rozwiązaniom. Także w sprawie liczby okręgowych izb. Zamieścimy każde stanowisko w przedmiotowej sprawie. Tak jak w przypadku stanowiska Naczelnej Rady PiP, które opublikowaliśmy w dniu 19 maja 2009 roku. Będziemy prezentować również odmienne stanowiska: Likwidacja 29 izb okręgowych przyniosłaby naszej grupie zawodowej rocznie oszczędności rzędu 10 MILONÓW ZŁOTYCH, tylko w zakresie wynagrodzeń przewodniczącej, sekretarza, skarbnika.

Po piąte: Szanowna Pani Prezes Naczelnej Izby PiP. Podczas naszej ponad 8-letniej współpracy wiele razy dyskutowaliśmy w przedmiotowym zakresie. Wniosek był zawsze jeden: tylko duże izby okręgowe są w stanie skutecznie  walczyć o prawa naszej grupy zawodowej.

Mariusz Mielcarek

 

Nie masz czasu codziennie zaglądać na Portal Pielęgniarek i PołożnychCry?

Mamy dla Ciebie praktyczne rozwiązanieSmile!

Zamów teraz wysyłkę najpopularniejszych artykułów na Portalu. Redakcja Portalu będzie Tobie przesyłać środowe oraz sobotnio-niedzielne wydanie Serwisu Informacyjnego na Twoją skrzynkę pocztową.

 

 Teraz tutaj Zamów

 

Zobacz także:

80% do 20%. Oddaj głos w ankiecie dotyczącej liczby okręgowych izb. Głosujemy do końca czerwca. 

Aktualności według działów - nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych