Jakie opłaty poniesie pielęgniarka, która zostanie zakwalifikowana w 2009 na specjalizacę dofinansowaną z budżetu państwa? To zależy. 1163 zł lub nic!

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych.

 

Dofinansowane specjalizacje rozpoczynające się 2009 roku zostaną dofinansowane w wysokości 4 337 złotych na jedno miejsce szkoleniowe. Limit miejsc dofinansowanych ustalono na 1850. To ogłoszono w grudniu ubiegłego roku w obwieszczeniu ministra zdrowia, którego treść na stronie internetowej ministerstwa opublikowano dopiero w dniu 21 stycznia br.  

Warto podkreślić, że o środki finansowe na dofinansowane specjalizacje  ubiegają się nie poszczególne pielęgniarki i położne lecz organizatorzy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. 

Ministerstwo zdrowia najpierw w 2008 roku ogłosiło jakie priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, będą dofinansowane w roku 2009, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa.

Następnie ogłoszono postepowanie przetargowe.

23 kwietnia 2009 roku - Dofinansowane specjalizacje 2009. Zobacz jakie specjalizacje zamierza dofinansować MZ w województwie: opolskim, mazowieckim, małopolskim, łodzkim, lubuskim, lubelskim, kujawsko - pomorskim, dolnośląskim.

28 kwietnia 2009 roku - Dofinansowane specjalizacje 2009. Zobacz jakie specjalizacje zamierza dofinansować MZ w województwie: wielkopolskim, warmińsko - mazurskim, zachodniopomorskim, śląskim, pomorskim, podlaskim, świetokrzyskim, podkarpackim.

Jedynym kryterum w postępowaniu przetargowym przy ocenie ofert składanych przez poszczególnych oferentów jest cena!  Jej wysokość nie może przekroczyć 5 500 zł. Oferty z wyższą ceną są przez komisję przetargową odrzucane.

W dniu 20 maja wyłoniono organizatorów 53 edycji specjalizacji po 25 miejsc szkoleniowych czyli rozdysponowano 1325 miejsc z 1850 na ten rok. Dlaczego nie wszystkie? Ponieważ niektórzy organizatorzy szkoleń nie spełniali warunków przetargowych lub na prowadzenie poszczególnych specjalizacji w konkretnym województwie nie było oferentów. Wobec powyższego ministerstwo ogłosi kolejne postępowanie przetargowe w celu wyłonienia organizatorów na kolejne 475 miejsc szkoleniowych. 

W jakich dziedzinach pielęgniarstwa dofinansowane specjalizacje prowadzone będą w danym województwie sprawdzć pod linkiem poniżej:

Zobacz kurs medyczny z humorem i informację, że MZ ogłosiło wyniki przetargu na dofinansowane specjalizacje. Rozdysponowano 1325 miejsc z 1800 na ten rok. Zobacz w jakim województwie i jakie specjalizacje będą dofinansowane.

Teraz przechodzimy do sprawy kosztów jakie poniesie konkretna pielęgniarka w związku z odbywaniem specjalizacji. Wysokość tych kosztów będzie zależała od ceny za jaką prowadzić będzie specjalizację dany organizator. Kwota powyżej 4 337 zł ustalona jako cena specjalizacji będzie musiała zostać pokryta przez uczestnika specjalizacji. W sytuacji kiedy organizator szkolenia wyłoniony w postępowaniu przetargowym ustalił cenę na 5 500 to pielęgniarka będzie musiała dopłacić z własnych środków finansowych kwotę 1 163 zł. Natomiast jeśli cena specjalizacji wynosi równe 4 337 lub poniżej tej kowty to pielęgniarka nie zapłaci za specjalizację ani jednej złotówki!

Przeanalizujmy konkretne ceny za specjalizacje w przypadku 1325 miejsc szkoleniowych, które zostały dotychczas wyłonione w postepowaniu przetargowym. Wstępna analiza wykazuje, że obydwie sytuacje opisane powyżej będą miały miejsce. I taka, że pielęgniarka nie poniesie żadnych kosztów i taka, że dopłaci ponad 1 163  złote.

Poniżej przedstawiam dane w zakresie ceny za specjalizację w zależności od dziedziny pielęgniarstwa i organizatora.  

Piel. ratunkowe -  5 287, 4 337, 4 500, 4 250, 5 300

Piel. zachowawcze - 5 437, 4 497, 3 997, 4 337

Piel. onkologiczne -  5 437, 4 531, 4 200, 5 300

Piel. opieki długoterminowej - 5 390,  4 337, 5 200, 5 000, 5 450

Piel. położnicze -  5 200, 5 400, 4 000, 4 700, 5 500

Piel. psychiatryczne - 5 287, 5 400, 5 000, 4 800

Piel. anestezjologiczne i iom -  5 500,  4 890, 5 200, 4 337

Piel. rodzinne -  5 237, 5 087

Piel. pediatryczne - 5 437,  5 200, 4 337

Piel. opieki paliatywnej - 5 220, 5 500

Piel. kardiologiczne -  4 200, 4 637, 5 450

Piel. operacyjne -  4 000, 5 200, 5 200

Piel. neonatologiczne -  4 000, 4 250, 4 900, 5 300

Piel. chirurgiczne - 4 300, 5 500, 4 337

Piel. epidemiologiczne -  5 300

Piel. ginekologiczne - 5 100

 

Opracował

Mariusz Mielcarek