Ważna informacja dla pielęgniarek i położnych zainteresowanych dofinansowaną specjalizacją.

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.

 

Zgodnie z umową wiążącą organizatora dofinansowanej specjalizacji oraz MZ "miejsce zamieszkania ani miejsce wykonywania zawodu na obszarze danego województwa nie może stanowić kryterium oceny przy kwalifikowaniu do odbywania specjalizacji".

Ponadto warto wiedzieć, że postępowanie kwalifikacyjne na dofinansowaną specjalizację jest obowiązkowe, niezależnie od liczby osób zainteresowanych jej odbyciem. Natomiast postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje niedofinansowane jest prawnie wymagane tylko w sytuacji kiedy liczba osób zainteresowanych odbyciem specjalizacji jest wyższa od miejsc szkoleniowych.

Organizator zgodnie z umową nie może pobierać opłat wyższych niż różnica pomiędzy ceną miejsca szkoleniowego podanej w ofercie, a kwotą dofinansowania - 4 337 zł. Zobacz więcej - Jakie opłaty poniesie pielęgniarka, która zostanie zakwalifikowana w 2009 na specjalizacę dofinansowaną z budżetu państwa? To zależy. 1163 zł lub nic!

 

Mariusz Mielcarek