Zobacz jakie zasady postępowania kwalifikacyjnego na studia pomostowe przyjęto na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wyraź swoją opinię poprzez zamieszczenie komentarza. 15 KOMENTARZY.

Studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

wyciąg z dokumentu:

Rekrutacja 2009 | Warszawski Uniwersytet Medyczny
KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO
Studia I-go stopnia (licencjackie)
W TRYBIE NIESTACJONARNYM (dawniej POMOSTOWYM)

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów uzyskanych za:

- wyniki dyplomowego egzaminu zawodowego (liceum/studium pomaturalne): (maks. 6 punktów)
ocenę bardzo dobrą (z wyróżnieniem/celującą) - 6 punktów
ocenę bardzo dobrą - 5 punktów
ocenę dobrą - 4 punkty
ocenę dostateczną - 3 punkty

 


- formy kształcenia przeddyplomowego (udokumentowane): (maks. 25 punktów)
Studia wyższe, inne - 10 punktów
Specjalizacje - 6 punktów
Kursy specjalizacyjne - 3 punkty
Kursy kwalifikacyjne - 3 punkty
Kursy dokształcające - 2 punkty
Inne formy doskonalenia zawodowego - 1 punkt


- wiedzę ogólną (osiągnięcia udokumentowane): (maks. 17 punktów)
Publikacje (w czasopismach naukowych i zawodowych) - 8 punktów
Doniesienia zjazdowe - 6 punktów
Organizowanie szkoleń i zjazdów - 3 punkty


- wprowadzanie nowatorskich rozwiązań, projektów, prace wdrożeniowe
(standardy, procedury, prace związane z uzyskaniem akredytacji) - 2 punkty

 

 

 


 

 

 

Zobacz także:

Czy system dofinansowania studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych jest sprawiedliwy? Dlaczego pielęgniarka zainteresowana tymi studiami jest uzależniona od tego czy dana uczelnia wystąpi o środki finansowe z UE? 37 KOMENTARZY.

Interesujesz się dofinansowanymi studiami?

Musisz przeczytać Raport Gazety Pielęgniarki i Położnej - Dofinansowane studia pomostowe

Dofinansowane studia pomostowe 2009

Informacje ogólne

Rozmowa ze studentką

Wykaz uczelni

Informator Gazety Pielęgniarki i Położnej- Studia pomostowe - praktyki zawodowe

Dofinansowane studia pomostowe 2009. Zobacz na których uczelniach studia pomostowe będą całkowiecie za darmo, a na których pielęgniarka będzie musiała dopłacić (nie więcej niż 350 zł za semestr). Przedmiotowe studia prowadzić będą 53 uczelnie - zobacz ich wykaz. 

Informator Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych - studia pomostowe

Obowiązujące regulacje prawne według działów - studia pomostowe

Aktualności według działów - studia pomostowe

Aktualności według działów - dofinansowane studia pomostowe

Interpelacje posłów i senatorów według działów - dofinansowane studia pomostowe