Zobacz informację w sprawie rozmów (z czerwca br.) MZ z UE w kwestii studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych w kontekście skrócenia czasu ich trwania oraz uprawnień (statusu zawodowego) pielęgniarek absolwentek liceów medycznych w porównianiu z absolwentami studiów pomostowych. 8 KOMENTARZY.

Studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

 

Wyciąg (dwie strony) z dokumentu opracowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczącego 12 stron. Przedstawiony fragment dotyczy tylko kwestii studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych w kontekście skrócenia czasu ich trwania, uprawnień zawodowch (statusu zawodowego) pielęgniarek absolwentek liceów medycznych w porównianiu z absolwentami studiów pomostowych.  

 

Zobacz cały dokument . . .

 I birety w górę!!! - absolutorium WNoZ PAM 2009