Poseł do MZ w sprawie umów o wykonywanie "dodatkowej opieki pielęgnacyjnej" - "praktyka jest różna. Większość chorych nie podpisuje takich umów, a jedynie zawiera umowę ustną z pielęgniarką czy położną. W sytuacji niewywiązywania się przez nie z takich ustaleń pacjent praktycznie nie ma żadnych szans dochodzenia swoich roszczeń".

Dodatkowa opieka pielęgnacyjna.

Zapytanie
(nr 4322)
do ministra zdrowia
w sprawie umowy cywilnoprawnej zawieranej z pielęgniarką lub
położną na świadczenie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej

Szanowna Pani Minister! w Polsce liczba pielęgniarek i położnych przypadających na jednego pacjenta jest jedną z najniższych wśród państw UE. Na 1000 mieszkańców przypada niecałe sześć pielęgniarek. Nie do rzadkości należą więc oddziały szpitalne, na których w nocy 40 pacjentami opiekuje się jedna pielęgniarka. Część chorych jest więc skłonna zapłacić za dodatkową usługę pielęgniarską. Umożliwi im to ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawa o prawach pacjenta. Ta ostatnia wejdzie w życie w ciągu kilku najbliższych tygodni. Chory będzie miał prawo zawrzeć umowę cywilnoprawną z pielęgniarką lub położną na świadczenie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Za taką dodatkową opiekę będą uznawane inne usługi niż świadczenia zdrowotne. To oznacza, że pielęgniarka (lub położna), która podpisze umowę z pacjentem, poza godzinami pracy będzie mogła wykonywać odpłatnie dodatkowe czynności, takie jak np. mycie, pomoc w karmieniu czy ścieleniu łóżka chorego itp.
Formalna możliwość zawierania takich umów przez pielęgniarki z chorymi już istnieje. Miała ograniczyć sytuacje pobierania nieformalnych opłat od pacjentów za dodatkową opiekę. Praktyka jest jednak różna. Większość chorych nie podpisuje takich umów, a jedynie zawiera umowę ustną z pielęgniarką czy położną. W sytuacji niewywiązywania się przez nie z takich ustaleń pacjent praktycznie nie ma żadnych szans dochodzenia swoich roszczeń.
Tę sytuację zmienić może nowa ustawa o rzeczniku praw pacjenta. Doprecyzowuje ona, za co pacjent ma płacić i na jakich zasadach. Przewiduje m.in., że cennik za wykonywanie dodatkowych usług pielęgniarskich będzie ustalany przez kierowników poszczególnych placówek ochrony zdrowia. Niestety, nowe przepisy nie definiują dokładnie, jakie usługi mogą być wykonywane w ramach dodatkowej opieki. Na pewno nie mogą to być czynności wykonywane przez pielęgniarkę czy położną w czasie pracy, które zostały zlecone przez lekarza. Na terenie części szpitali mimo braku personelu świadczenie odpłatnych, dodatkowych usług pielęgniarskich jest niedozwolone.
W związku z powyższym proszę Panią Minister o odpowiedź na następujące pytania:
1. Jakie jest stanowisko ministerstwa w tej sprawie?
2. Czy w kompetencji ministerstwa jest określenie, jakie usługi będą
wykonywane w ramach tych umów i jaka będzie ich cena?

Z poważaniem
Poseł Mieczysław Marcin Łuczak
Wieluń, dnia 30 czerwca 2009 r.

Odpowiedź MZ opublikujemy po jej ogłoszeniu.

Zobacz także:

Zobacz materiał fimowy 1

Zobacz materiał filmowy 2

Artykuł prasowy  

 

Dyskusje na Portalu według działów - "prywatne nocki":

6 czerwca 2009 roku - Temat na bieżący wekend - zapraszam do dyskusji w sprawie tzw. "prywatnych nocek". Działania dyrektorów szpitali zakazujące tzw. "prywatnych nocek" są sprzeczne z prawem. Zobacz ile kosztują prywatne nocki w Krakowie, Łodzi, Warszawie. 17 KOMENTARZY.

Aktualności według działów - dodatkowa opieka pielęgnacyjna

Dzień Dobry TVN - wypowiadają się w sprawie "dodatkowej opieki pielęgnacyjnej": posłanka Szczypińska (pielęgniarka) i prezes Naczelnej Izby PiP. Pani poseł manipuluje widzami. Pani prezes (jak to czesto bywa) nie w temacie, wprowadza pielęgniarki w błąd. Musisz to zobaczyć i przeczytać komentarz redakcyjny.

 

 

 

 

 

Nie masz czasu codziennie zaglądać na Portal Pielęgniarek i PołożnychCry?

Mamy dla Ciebie praktyczne rozwiązanieSmile!

Zamów teraz wysyłkę najpopularniejszych artykułów na Portalu. Redakcja Portalu będzie Tobie przesyłać poniedziałkowe i środowe oraz w piątek wekendowe wydanie Serwisu Informacyjnego na Twoją skrzynkę pocztową.

 

 Teraz tutaj Zamów