Z ponad 1250 ankietowanych osób 75% za pozostawieniem tylko dużych izb pielęgniarskich!!! Takie rozwiązanie przewidywał projekt nowelizacji ustawy o samorządzie. MZ przed upływem terminu konsultacji społecznych wycofało się z takiego rozwiazania, nie zmieniając projektu ustawy, który uzyskał akceptację Rządowego Centrum Legislacji. Wobec powyższego redakcja Portalu wystąpiła do Kancelarii RM, ale odpowiedzi udzieliło . . . MZ?!

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

 

Zobacz wystąpienie redakcji Portalu

Zobacz odpowiedź MZ

 

 

 

Kilka refleksji o zainicjowaniu dyskusji przez redakcję Portalu Pielęgniarek i Położnych w sprawie liczby okręgowych izb w kontekście projektu nowej ustawy o samorządzie zawodowym.  

Likwidacja 29 izb okręgowych przyniosłaby naszej grupie zawodowej rocznie oszczędności rzędu 10 MILONÓW ZŁOTYCH, tylko w zakresie wynagrodzeń przewodniczącej, sekretarza, skarbnika. 23 KOMENTARZE.

 


 

 

Blog pielęgniarkiinfo.pl - Kompromitacja MZ w zakresie sposobu konsultacji projektu nowej ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Wystąpienie redakcji Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych do ministra Michała Boni w sprawie projektu ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych. 5 KOMENTARZY.

 

 

 

Zagłosuj w powyższej sprawie ... tutaj! 

 

Zobacz:

NOWOŚĆ - Dyskusje na Portalu według działów:

Liczba izb pielęgniarek i położnych - prawie 100 KOMENTARZY!

 

Aktualności według działów - Nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych