Dalszy ciąg sprawy "BANKU PYTAŃ" na specjalizację pielęgniarek i położnych. CKPPiP opublikowało przykładowe testy z 13 dziedzin pielęgniarstwa z sesji wiosennej 2009 roku. 2 KOMENTARZE.

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.

 

14 marca 2009 roku - W związku z dużym zainteresowaniem środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych publikacją zadań testowych z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa, które będą obowiązywać na państwowym egzaminie kończącym szkolenia specjalizacyjne, zwracam się z zapytaniem o termin udostępnienia przedmiotowej publikacji w internecie. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych pismem z dnia 4 lutego 2008 roku  poinformowało, że „przedsięwzięcie to wymaga odpowiednich przygotowań” i „nie jest możliwe precyzyjne określenie terminu udostępnienia banku pytań”. Zdziwienie budzi fakt, że Centrum w celu przygotowania stosownego “banku pytań” musi „powołać specjalistów z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa, którzy dokonają ostatecznej weryfikacji zadań egzaminacyjnych”. Wobec powyższego nasuwa się pytanie: przez kogo została przygotowana dotychczasowa baza pytań, skoro musi ona zostać zweryfikowana przez specjalistów? Pytanie to ma swoje uzasadnienie w kontekście licznych uwag osób zdających egzamin państwowy. Uwagi te sygnalizują nieprawidłowości merytoryczne pytań, podają w wątpliwość ich zasadność, dotyczą też tzw. odpowiedzi prawidłowych. W związku z powyższym, zwracam się do Pani Minister o podjęcie stosownych przedsięwzięć, mających na celu zaktywizowanie CKPPiP do ostatecznego załatwienia przedmiotowej sprawy. Pragnę podkreślić wzbudzający niepokój fakt, iż od deklaracji złożonych przez Centrum w zakresie przygotowania „banku pytań” minął rok. 

Powyższy tekst pochodzi z Gazety Pielęgniarek i Położnych nr 7. Zobacz komentarze na stronie internetowej Gazety.

Zobacz przykładowe testy z 13 dziedzin pielęgniarstwa z sesji wiosennej 2009 roku. Każdy test zawiera 135 pytań z bloku specjalistycznego oraz 45 pytań z bloku ogólnozawodowego - te same pytania dla wszystkich dziedzin pielęgniarstwa (na końcu dokumentu). Dokument autorstwa CKPPiP.

Mariusz Mielcarek
 

 

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zamiast "banku pytań" opracowało "przykładowe pytania państwowego egzaminu specjalizacyjnego". 32 KOMENTARZE

 

Zobacz dokument CKPPiP - "PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Z redakcyjnej poczty: W sprawie egzaminu specjalizacyjnego: "Nielogiczne pytania. I odpowiedzi nie wiem skąd brane. I nie mam wglądu do pytań. Więc jak mam im udowodnić prawdziwość odpowiedzi? Skąd wiem czy dobrze sprawdzili?"

Informacja z egzaminu państwowego ze specjalizacji ... 21KOMENTARZY.

Stanowisko Zjazdu Krajowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie publikacji banku pytań - zadań testowych egzaminu państwowego kończącego szkolenia specjalizacyjne.